Не знаєте, які саме аналізи потрібно здати Вам?
Запитуйте у консультанта Лакмус!
 • Facebook

Підписка на новини сайту

Перелік аналізів та ціни

Перелік аналізів та ціни№ п/п

Код

Назва показника

Ціна

Термін виконання

ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ

1. Тиреоїдна панель

 1.  

101

Тиреотропний гормон (ТТГ)

115

1

 1.  

103

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

115

1

 1.  

105

Тироксин вільний (Т4 вільн.)

115

1

 1.  

106

Тиреоглобулін (ТГ)

130

1

 1.  

107

Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)

130

1

 1.  

108

Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)

130

1

 1.  

  2001

Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропнийгормон(ТТГ), Трийодтиронінвільний(Т3 вільний), Тироксинвільний(Т4 вільний)

310

1

 1.  

2002

Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіладотиреопероксидази (АТТПО), Антитіладотериоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ)

347

1

 1.  

2003

Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА)

347

1

 1.  

2004

Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропнийгормон (ТТГ), Тироксинвільний(Т4 вільний), Антитіладотиреопероксидази (АТТПО)

325

1

 1.  

2034

Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)

428

1

 1.  

2038

Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)

325

1

2. Репродуктивна панель

 1.  

110

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

125

1

 1.  

111

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

125

1

 1.  

112

Пролактин

125

1

 1.  

113

Прогестерон

125

1

 1.  

114

Тестостерон загальний

125

1

 1.  

115

Тестостерон вільний

210

3

 1.  

116

Естрадіол (E2)

125

1

 1.  

117

Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ,SHBG)

135

3

 1.  

119

Антимюлерів гормон(АМГ,MIS)

450

5

 1.  

126

Андростендіон

200

5

 1.  

2007

Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2)

415

1

 1.  

2008

Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон

415

1

 1.  

2009

Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену

427

3

 1.  

2010

Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену

738

3

 1.  

2011

Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену

220

2

 1.  

2035

Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин

310

1


 1.  

2042

Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин

310

1

 1.  

2059

Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену.

490

5

3. Пренатальна діагностика

 1.  

120

Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності)

130

1

 1.  

121

ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності)

150

1

 1.  

122

Вільнийβ-ХГЛ(11-14 тиж. вагітності)

130

1

 1.  

123

Естріолвільний(Е3) (14-40тиж. вагітності)

130

1

 1.  

124

Хоріонічнийгонадотропін– пренатальна діагностика

130

1

 1.  

2043

PRISCAI триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)

250

1

 1.  

2044

PRISCAII триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)

350

1

4.Гіпофізарно-надниркові показники

 1.  

938

17-ОН-Прогестерон

185

5

 1.  

118

Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4)

160

1

 1.  

937

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

300

5

 1.  

459

Кортизол

195

1

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 1.  

132

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

140

1

 1.  

133

Онкомаркер яйників  (СА-125)

140

1

 1.  

135

Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)

140

1

 1.  

136

Простат-специфічний антиген вільний (FPSA)

130

1

 1.  

137

Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA)

130

1

 1.  

138

Альфа фетопротеїн (АФП)

140

1

 1.  

139

Хоріонічний гонадотропін

140

1

 1.  

723

Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4

450

5

 1.  

2014

Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального

225

1

 1.  

2015

Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА)

455

1

 1.  

2031

Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4), Онкомаркер яйників  (СА-125), індекс ROMA

570

5

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

1.Гепатити

 1.  

910

Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM

130

2

 1.  

912

Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)

130

1

 1.  

916

Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні

140

1

 1.  

919

Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні

150

1

 1.  

2045

Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні

450

1

 1.  

2046

Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні

225

1

2.TORCH-інфекції

 1.  

141

Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM 

125

1

 1.  

142

Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG

125

1

 1.  

144

Вірусгерпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG

125

1

 1.  

931

Вірусгерпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG

125

1

 1.  

143

Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ

125

1

 1.  

145

Вірус краснухи, антитіла IgM 

125

1

 1.  

146

Вірус краснухи, антитіла IgG

125

1

 1.  

147

Токсоплазма, антитіла IgM 

125

1

 1.  

148

Токсоплазма, антитіла IgG

125

1

 1.  

2017

Пакет №17 "TORCH IgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG

400

1

 1.  

2018

Пакет №18 "TORCH IgG безкраснухи"передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG

290

1

 1.  

2019

Пакет №19 "TORCH IgG зхламідієюбезкраснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG

400

1

 1.  

2020

Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірусантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG

290

1

 1.  

2021

Пакет №21 "TORCH IgМ" підчасвагітності; Цитомегаловірусантитіла IgМ, Токсоплазмаантитіла IgМ, Вірус краснухиантитіла IgМ

290

1

 1.  

2022

Пакет №22 "TORCH IgG, IgМз герпесом" Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухиантитіла IgG та IgМ, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG та IgМ

800

1

 1.  

2023

Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ",Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ

540

1

 1.  

2030

Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG

400

1

3. Урогенітальні інфекції

 1.  

151

Хламідії, антитіла IgG

125

1

 1.  

157

Хламідії,антитіла IgМ

125

1

 1.  

153

Мікоплазма гомініс, антитіла IgG

125

1

 1.  

155

Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG 

125

1

 1.  

2024

Пакет №24 "Урогенітальний" Хламідіїантитіла IgG,  Уреаплазма уреалітікумантитіла IgG,Мікоплазма гомініс антитіла IgG

290

1

4. Інші інфекції

 1.  

161

Гелікобактер пілорі, антитіла IgG

130

1

 1.  

162

Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG

130

1

 1.  

163

Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр

140

5

 1.  

164

Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр

140

5

 1.  

940

Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр

140

5

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Алергодіагностика

 1.  

181

Загальний імуноглобулін Е (tlgE)

150

1

 1.  

182

Інгаляційна панель:

пилок берези бородавчатої,пилок вільхи сірої,пилок горіха,пилок дуба,тимофіївка лугова,пилок жита,пилок полину,пилок подорожника,кліщ D.pteronossinus,кліщ D.farinae,епітелій собаки,епітелій кота,епітелій коня,епітелій морської свинки,епітелій хом’яка,епітелій кролика,грибок Asp. Fumigatus,грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus,грибок Alternia Тenuis

640

1

 1.  

183

Педіатрична панель:

соя, молоко, білок курячого яйця,краб,креветка (атлантична та тихоокеанська),персик , кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової,пилок жита, домашній пил, загальний IgE.

640

1

 1.  

184

Педіатрична диференційована панель:

молоко,казеїн,альфа-лактальбумін,бета-лактоглобулін,бичачий сироватковий альбумін,білок та жовток яйця,рис,соя,банан,свинина,телятина,курятина,суміш борошна(пшениця,рис,ячмінь,овес),пекарські дріжджі,кліщ D.pteronyssinus та D.farinae,грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata,суміш пилків(береза,дуб),суміш пилків( вільха,ліщина),суміш трав(їжака

збірна,грястяниця,вівсяниця польова,райграс,тимофіївка польова ),загальний IgE

640

1

 1.  

185

Харчова панель:

лісовий горіх,арахіс,грецький горіх,мигдаль,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,казеїн,картопля,селера,морква,помідор,тріска,креветк,персик,яблуко,соя мука пшенична,сезам,мука житня

640

1

ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1.  

191

Лямблії, сумарні антитіла

150

1

 1.  

192

Аскарида, сумарні антитіла

160

1

 1.  

160

Токсокара, сумарні антитіла

150

1

 1.  

165

Опісторх, сумарні антитіла

145

2

 1.  

166

Ехінокок, сумарні антитіла

145

2

 1.  

167

Трихінела, сумарні антитіла

145

2

 1.  

193

Опісторх,трихінела,токсокара,ехінокок, сумарні антитіла

500

2

 1.  

2064

Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія,аскарида,токсокара, сумарні антитіла

390

1

 1.  

2025

Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара,ехінокок сумарні антитіла

750

2

БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1.  

201

Бакпосів з очей з антибіотикограмою

205

7

 1.  

202

Бакпосів з зіву зантибіотикограмою

205

7

 1.  

203

Бакпосів з рани зантибіотикограмою

205

7

 1.  

204

Бакпосів сперми зантибіотикограмою

205

7

 1.  

205

Бакпосів секрету простати з антибіотикограмою

205

7

 1.  

207

Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою

205

14

 1.  

208

Бакпосів виділень з сечостатевих органівзантибіотикограмою

205

7

 1.  

209

Бакпосів з носа зантибіотикограмою

205

7

 1.  

210

Бакпосів калу на дисбактеріоз зантибіотикограмою

325

10

 1.  

211

Бакпосів сечі зантибіотикограмою

205

7

 1.  

212

Бакпосів харкотиння зантибіотикограмою

205

7

 1.  

213

Бакпосів з вуха з антибіотикограмою

205

7

                                                     БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Клінічна хімія

 1.  

220

АСТ (аспартатамінотрансфераза)

35

1

 1.  

221

АЛТ (аланін амінотрансфераза)

35

1

 1.  

222

Білірубін загальний

35

1

 1.  

223

Білірубін прямий

35

1

 1.  

224

ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза)

35

1

 1.  

225

Лужна фосфатаза

35

1

 1.  

226

Тимолова проба

35

1

 1.  

227

Загальний білок

35

1

 1.  

228

Альбумін

35

1

 1.  

230

Амілаза

35

1

 1.  

231

Панкреатична амілаза

35

1

 1.  

232

Ліпаза

55

1

 1.  

239

Сечовина

35

1

 1.  

240

Креатинін

35

1

 1.  

241

Сечова кислота

35

1

 1.  

245

Кальцій

35

1

 1.  

246

Магній

35

1

 1.  

247

Фосфор

35

1

 1.  

249

Цинк

35

1

 1.  

250

Залізо

35

1

 1.  

2026

Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок, Тимолова проба

230

1

 1.  

2027

Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі

165

1

 1.  

2047

Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій

145

1

2. Біохімія сечі

 1.  

258

Амілаза сечі

35

1

3. Діагностика ревматизму

 1.  

253

С-реактивний білок (СРБ)

45

1

 1.  

254

Ревмо фактор (РФ)

45

1

 1.  

255

Антистрептолізин О (АСЛО)

45

1

4. Показники ліпідного обміну

 1.  

233

Холестерин

40

1

 1.  

234

Тригліцериди

40

1

 1.  

235

ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності)

65

1

 1.  

236

ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності)

65

1

 1.  

2028

Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності

180

1

5. Показники вуглеводного обміну

 1.  

237

Глюкоза

35

1

 1.  

238

Глікозильований гемоглобін (HbA1c)

135

1

 1.  

267

Глюкозотолерантний тест

85

1

 1.  

923

С-пептид

130

1

 1.  

924

Інсулін

130

1

 1.  

304

Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові)

170

1

 1.  

2036

Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид

245

1

 1.  

2037

Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА)

399

1

6. Група крові

 1.  

268

Група крові та резус фактор

85

1


 1.  

301

Антитіла до фосфоліпідів IgG

220

5

 1.  

302

Антитіла до фосфоліпідів IgМ

220

5

 1.  

950

Вовчаковий антикоагулянт (скринінг)

200

5

 1.  

951

Антитіла IgM до кардіоліпіну

160

5

 1.  

952

Антитіла IgG до кардіоліпіну

160

5

ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Аналіз крові

 1.  

272

Розгорнутий аналіз крові

90

1

 1.  

273

Ретикулоцити

35

1

2. Аналіз сечі

 1.  

274

Загальний аналіз сечі

75

1

 1.  

275

Аналіз сечі по Нечипоренку

75

1

3. Цитологічне дослідження

 1.  

277

Мазок з шийки матки на визначення атипових клітин (цитологія)

80

1

 1.  

278

Вагінальний мазок на флору

60

1

 1.  

279

Мазок з уретри

60

1

 1.  

280

Простатичний сік

60

1

4. Експрес діагностика

 1.  

281

Сифіліс, антитіла сумарні

85

1

 1.  

283

Вірус гепатиту В, HBsAg

110

1

 1.  

284

Вірус гепатиту C, антитіла сумарні

110

1

5. Інші дослідження

 1.  

286

Копроцитограма

100

1

 1.  

287

Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (система парасепт)

100

1

 1.  

288

Зішкріб на ентеробіоз

60

1

 1.  

290

Аналіз калу на приховану кров

60

1

 1.  

295

Анти резус антитіла

120

1

 1.  

296

Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків

60

1

 1.  

297

Дослідження на демодекоз (обличчя)

50

1

 1.  

966

Дослідження на демодекоз (вії)

50

1

 1.  

2065

Пакет № 65«Операційний» (ЗАК,ЗАС,глюкоза,геп.В,С,сифіліс,група крові та резус фактор,протромбіновий  індекс, (МНВ),АЧТЧ,фібриноген)

750

1

КОАГУЛОГРАМА

 1.  

298

Протромбіновий  індекс (МНВ)

65

1

 1.  

299

АЧТЧ

40

1

 1.  

300

Фібриноген

55

1

ПЛР-ДІАГНОСТИКА

 1.  

509-106

Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення

125

5

 1.  

510-107

Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення

125

5

 1.  

511-108

Хламідія (Chlamidiatrachomatis),  ПЛР Real-Time якісневизначення

125

5

 1.  

512-499

Мікоплазма гомініс  (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення

125

5

 1.  

513-109

Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР  Real-Time якісне визначення

125

5

 1.  

514-110

Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний

125

5

 1.  

973

Кандіда альбіканс  (Candidaalbicans), ПЛР  Real-Time якісне визначення 

125

5

 1.  

516-115

Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення

130

5

 1.  

517-113

Вірус  папіломи людини (ВПЛ):  16 та 18 типи,

ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом

130

5

 1.  

519-536

Вірус  папіломи людини ВПЛ (HPV) скринінг: генотип 16;генотип 31,35,39,59; генотип 18,33,45,52,58,67;ПЛР якісний

370

5

 1.  

520-705

Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів  по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time

430

5

 1.  

521-706

Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення

390

5

 1.  

332

Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 14 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу

399

5

 1.  

522-731

Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу

710

5

 1.  

523-729

Фемофлор® 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса, Lactobacillusspp., Enterobacteriaceae, Streptococcusspp., Staphylococcusspp., Gardnerellavaginаlis/Prevotellabivia/Porphyromonasspp.; Eubacteriumspp.; Sneathiaspp./Leptotrihiaspp./ Fusobacteriumspp.; Megasphaeraspp./Veilonellaspp./Dialisterspp.; Lachnobacteriumspp./Clostridiumspp.; Mobiluncusspp./Corynebacteriumspp.; Peptostreptococcusspp.,  Atopobiumvaginaе, Mycoplasmahominis, Mycoplasmagenitalium, Ureaplasma (urealyticum та parvum), Candidaspp.  ПЛР Real-time кількісне визначення

726

5

 1.  

524-730

Фемофлор® Скрин. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний

726

5

 1.  

525-111

Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення)

125

5

 1.  

526-523

Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб)

150

4

 1.  

538-523

Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма)

150

4

 1.  

527-538

Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення

195

5

 1.  

529-722

Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР  генотипування якісний (зішкріб, виділення)

125

5

 1.  

539-722

Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР  генотипування якісний (плазма)

125

5


530-539

Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР якісне визначення

155

5

 1.  

531-398

Вірус гепатиту В  (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення

200

7

 1.  

532-707

Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення

825

12

 1.  

533-399

Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення

250

7

 1.  

534-708

Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення

825

7

 1.  

536-890

Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення  

320

5

 1.  

537-80

Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення  

220

5


 1.  

333

Генотипування вірусу гепатиту С(5 типів:1а,1b,2,3a,4),

ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма)

599

5

ЗАБІР МАТЕРІАЛУ

 1.  

91

забір крові з вени

20


 1.  

92

забір матеріалу на бак. дослідження

20


 1.  

95

зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки

20


 1.  

96

забір матеріалу з урогенітального тракту (ПЛР)

30


 1.  

97

забір матеріалу з урогенітального тракту

20Забір аналізів на  дому  - 50 грн (та оплата доїзду додатково)